thiết kế
công nghệ
thân thiện
Hệ thống lọc không khí thông minh hơn
acom dễ dàng gắn vào các mẫu máy lọc không khí thương hiệu IQAir hiện đại cho phép chúng có các tính năng trước đây không có. Với các tính năng điều khiển đẩy để kích hoạt đơn giản và bảng điều khiển trực tiếp rõ ràng, acom với aeris asense giúp khách hàng theo dõi và kiểm soát chất lượng không khí trong nhà hiện tại của họ từ hầu hết mọi nơi trên thế giới.
powered by aeris app
Always Connected
acom dễ dàng gắn vào các mẫu máy lọc không khí thương hiệu IQAir hiện đại cho phép chúng có các tính năng trước đây không có. Với các tính năng điều khiển đẩy để kích hoạt đơn giản và bảng điều khiển trực tiếp rõ ràng, acom với aeris asense giúp khách hàng theo dõi và kiểm soát chất lượng không khí trong nhà hiện tại của họ từ hầu hết mọi nơi trên thế giới.
Giao diện sạch giúp tích hợp với máy lọc không khí hiện có dễ dàng hơn nhiều.
0919101993